THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYÊN TRUYỀN, PHÁT ĐỘNG NHÂN DÂN TREO CỜ ĐẢNG, CỜ TỔ QUỐC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 02/9 (1945-2022)
04/09/2022 11:13:10

THÔNG BÁO

V/v Tuyên truyền, phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại hộ gia đình chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và

Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2022)

 
   


Kính thưa: Cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân xã Tân Phong.

             Thực hiện Hướng dẫn số 31/HD-TrTVHTT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Ninh Giang về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám ngày Quốc khánh nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2022).

Nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, Ủy ban nhân dân xã Tân Phong thông tin, tuyên truyền và phát động đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã:

1. Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình để chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám ngày Quốc khánh nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2022).

2. Thời gian treo: từ ngày 31/8/2022 đến ngày 06/9/2022.

3. Đề nghị UBMTTQVN xã Tân Phong chỉ đạo các đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại các hộ gia đình.

4. Yêu cầu các ông Trưởng, Phó thôn tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân cùng thực hiện tốt theo nội dung Thông báo này./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4031
Trước & đúng hạn: 4031
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 07:31:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 33,098