MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỔ CHỨC NHIỀU GIẢI THỂ THAO CHO THANH THIẾU NHI HÈ NĂM 2022
09/08/2022 05:15:51

Ban chấp hành Đoàn tổ chức nhiều giải thể thao cho thanh thiếu nhi hè năm 2022
Giải Bơi thiếu nhi và bắt vịt thanh niên
Một số hình ảnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải Kéo co Nữ thiếu niên 
 
 
 
 
 
 
 
 Giải nhảy Bao bố do các anh chị phụ trách của các chi đội tham gia
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Ảnh: Nguyễn Mận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2777
Trước & đúng hạn: 2777
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2022 13:00:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 19
Tất cả: 20,226