GIÁO DỤC-Y TẾ
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHONG TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG COVID - 19 PFIZER CHO TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI
16/08/2022 05:39:48

       Sáng ngày 15/8/2022 Trạm y tế xã Tân Phong tổ chức tiêm phòng vác xin covid - 19 Pfizer cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi
       Thực hiện kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 19/4/2022 về việc triển khai kế hoạch tiêm vác xin phòng covid - 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi huyện Ninh Giang năm 2022
        Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 20/4/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 xã Tân Phong về việc triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã Tân Phong. 
  Bác sỹ Nguyễn Thị Then Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Phong khám sàng lọc trước khi tiêm
 
 Y sỹ  Hoàng Thị Phương Phó trạm trưởng Trạm y tế xã đo thân nhiệt và đếm mạch trước khi tiêm
 
 
 
 Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi  tiêm phòng covid- 19 Pfizer
 
 Điều dưỡng Bùi Thị Tin tiêm phòng covid -19 cho trẻ
 
                                                                                                                      Ảnh: Nguyễn Mận 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4357
Trước & đúng hạn: 4357
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 09:35:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0