MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ
BAN CHẤP HÀNH HỘI NCT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
06/08/2022 04:29:33

        Ban Chấp hành Hội NCT xã Tân Phong tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Hội 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng công tác Hội 6 tháng cuối năm 2022.

         Thành phần về dự hội nghị

          * Đại biểu huyện mời: Lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT huyện Ninh Giang.

          * Đại biểu xã mời:

          Các ông, bà trong Ban Thường Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã, các ông, bà được Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam”, Ban Chấp hành hội NCT xã, Cùng các ông, bà là cán bộ các chi, tổ hội Người cao tuổi trong toàn xã.

                 Ông Phạm Sỹ Binh Chủ tịch Hội NCT thông qua báo cáo sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.