AN NINH-QUỐC PHÒNG
Nam thanh niên xã Tân Phong hăng hái đến điểm sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2022. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc
03/12/2021 10:35:23

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Ninh Giang, Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiến hành sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2022 trong vùng phong tỏa.

Ngày 02/12/2021 tiến hành sơ tuyển cho các thôn tại nhà văn hóa các thôn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiến hành sơ tuyển cho các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Đại đa số các Nam thanh niên hăng hái đến các điểm tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự, chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ Quân sự và thực hiện tốt 5K trong phòng chống dịch khu phong tỏa tại các điểm sơ khám tuyển.