ĐẢNG BỘ
LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG, HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA ĐẢNG BỘ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
21/07/2022 12:00:00

Ban chấp hành Đảng bộ long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu đảng 3/2, đợt 19/5/2022 và Hội nghị sơ kết đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Về dự hội nghị

    + Dại biểu huyện,

Đ/c: Nguyễn Thành Long – HUV, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện

- + + Đại biểu xã:

Đ/c Vũ Quang Giảng – Bí thư Đảng ủy, CT HĐND; đảng viên được nhận HHĐ đợt 3/2 và đợt 19/5 /2022 cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 
 Đồng Chí Phạm Quang Nhự Phó bí thư TTĐU đọc các Quyết định trao huy hiệu Đảng
  Đồng chí Nguyễn Thành Long Huyện Ủy viên - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Ninh Giang                                                         trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng
 
Đồng Chí Nguyễn Thành Long Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Ninh Giang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng
 
Đồng chí Phạm Quang Nhự Phó bí thư TT Đảng ủy trao Huy Hiệu 60 năm tuổi Đảng
 
 
 
 Đồng chí Phạm Quang Nhự Phó bí thư TT Đảng ủy trao  huy hiệu 55 năm tuổi đảng
 
 
  Đồng chí Phạm Quang Nhự Phó bí thư TT Đảng ủy trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng
 
 Đồng chí Vũ Quang Giảng Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HDDND xã trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng
 
Đồng chí Vũ Quang Giảng Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HDDND xã trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng
 
 
 Đồng chí Bùi Văn Thưởng Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đọc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 
 Đồng chí Nguyễn Thành Long Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Ninh Giang phát biểu ý kiến và chỉ đạo hội nghị
 Đồng chí Vũ Quang Giảng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã tiếp thu ý kiến và bế mạc hội nghị
 
     Tôi đề nghị Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau.

1: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân. nâng cao chất lượng, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

2. tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phải xác định vaccine vẫn là yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy HTXDVNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh quy vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng mô hình trang trại, gia trại, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất. Chủ động thực hiện có hiệu quả kế hoạch PCTT-TKCN.

4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án được phê duyệt trong năm 2022, đặc biệt là các công trình dự án trọng điểm. Nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hoạt động dịch vụ, thương mại. Tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt và đầu tư vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ quy hoạch, giải phóng mặt bằng; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về đất đai.

5. tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Nâng cao chất lượng các làng văn hóa, gia đình văn hóa, chất lượng hoạt động của Ban dân số KHHGĐ, cộng tác viên dân số, hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và thông tinTriển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

6: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, phát huy vai trò trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực của đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động giám sát, chất vấn cần đảm bảo hợp lý, khoa học, đổi mới theo hướng kết hợp nhiều hình thức giám sát. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của nhà nước. Tập trung giải quyết đơn thư, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, không để cho các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, từng bước đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất, hạn chế diện tích bỏ hoang. Chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch để phòng, chống lụt bão có thể xảy ra. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn; chuẩn bị tốt các bước để tổ chức đại hội hợp nhất 3 HTX Tân Thành, Tân Hoa và Tân Vinh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

                                                                                                                 Người thực hiện: Nguyễn Thị Mận 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4357
Trước & đúng hạn: 4357
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 10:54:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 33,183