ĐẢNG BỘ
ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT TW5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, KHÓA XIII
28/08/2022 12:00:00

         Sáng ngày 26/8/2022 Đảng bộ xã Tân Phong, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết lần thứ năm, BCH TW khóa XIII.
        Thành phần dự hội nghị:  Các đồng chí trong BCH Dảng bộ, TTHĐND, lãnh đạo UBND, TTUBMTTQ, BCH các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ công chức thuộc Đảng ủy, UBND xã, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.
          Đồng chí Vũ Quang Giảng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã trực tiếp truyền đạt 4 Nghị quyết,
      Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực,  hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
      Nghị quyết số 19 về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
      Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
      Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới.
 
 Đồng chí Vũ Quang Giảng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND trực tiếp truyền đạt 4 Nghị quyết
 
 Đại biểu về dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm, BCH TW khóa XIII
 
 
  Các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ dự hội nghị
 
                                                                                                                              Ảnh: Nguyễn Mận 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4357
Trước & đúng hạn: 4357
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 11:05:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 33,183