GIÁO DỤC-Y TẾ
KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2022
01/10/2022 10:00:08

             Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-TTYT ngày 11/8/2022 của Trung tâm y tế huyện Ninh Giang về việc khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện năm 2022.
             Căn cứ vào Kế hoạch số 21/KH-TYT ngày 05/9/2022 của Trạm y tế xã Tân Phong tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn xã năm 2022.
           Ngày 28-29/9/2022 Ban chỉ đạo công tác dân số, Trạm y tế xá phối hợp cùng Hội người cao tuổi xã Tân Phong tổ chức khám sức khỏe cho các cụ cao tuổi trên địa bàn xã.
             Một số hình ảnh các cụ tham gia khám bệnh tại Trạm y tế xã Tân Phong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ảnh: Nguyễn Mận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4357
Trước & đúng hạn: 4357
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 09:36:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0