Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
52/BC-UBND 30/11/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021(Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 30/11/2021) UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
35/KH-UBND 15/11/2022 Về việc Đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2021 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
Số:22/TB-UBND 19/09/2022 BCH ĐẢNG BỘ UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
65/BC-UBND 09/09/2022 Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Từ ngày 15/7/2022 đến 09/9/2022 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
Số: 221/QĐ-UBND 09/08/2022 Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 đối với công chức xã Tân Phong UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
số: 57/BC-UBND 21/07/2022 Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Từ ngày 15/6/2022 đến 14/7/2022 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 42/KH-UBND 06/06/2022 Tổ chức các hoạt động của tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn xã Tân Phong UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 43/KH-UBND 02/06/2022 SẢN XUẤT VỤ MÙA 2022, VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 44/KH-UBND 02/06/2022 Tuyên truyền, xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ, vi phạm đất đai, vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn xã Tân Phong năm 2021 và các năm tiếp theo UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 41/KH-UBND 31/05/2022 Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn xã Tân Phong UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 40/KH-UBND 31/05/2022 Triển khai Đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân Phong giai đoạn 2022 - 2025” UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 39/KH-UBND 30/05/2022 Triển khai tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
Số:185/QĐ-UBND 23/05/2022 Thµnh lËp Tổ nghiệm thu Quy vïng s¶n xuÊt tập trung vô chiêm xuân năm 2021-2022. UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
184/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Phong lần thứ IX năm 2022 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
Số:183 /QĐ-UBND 18/05/2022 Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Tân Phong UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
179/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc công nhận người trúng cử chức danh Trưởng thôn Hữu Chung nhiệm kỳ 2022 - 2024 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
181/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc công nhận người trúng cử chức danh Trưởng thôn Tân Hợp nhiệm kỳ 2022 - 2024 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
182/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc công nhận người trúng cử chức danh Trưởng thôn Tam Tập nhiệm kỳ 2022 - 2024 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 37/KH-UBND 05/05/2022 Cơ cấu lại ngành nông nghiệp xã Tân Phong, giai đoạn 2022-2025 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
SỐ: 38/KH-UBND 29/04/2022 Khắc phục những tồn tại, hạn chế sau cuộc kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2022 UBND xã Tân Phong Tải file Tải về
12345678
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2777
Trước & đúng hạn: 2777
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2022 12:58:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0385370629

Email: buivanthuong.tp@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 19
Tất cả: 20,226